“Het Flambeeuwken”

embleem

In het jaar 2005 kreeg onze Geschied- en Heemkundige Kring van de stad Bree een nieuw lokaal ter beschikking op het Dorpsplein in Tongerlo, waar we met ons archief en onze bibliotheek onze intrek namen.

Het gebouw was in 1880 opgetrokken als school en als woning voor het schoolhoofd, tot het vanaf 1932 als volksbibliotheek dienst deed en een tiental jaar geleden voor onze Kring werd vrijgemaakt.

De naam “Het Flambeeuwken” verwijst naar de titel van een bundel ernstige en koddige gedichten van de Tongerlose schrijver Mathijs Ballings.

 

Ezendröpke

Wat betekent het woord “Ezendröpke” ?

 

Bij het ontstaan van de Geschied- en Heemkundige Kring Groot-Bree in 1981 werd gezocht naar een gepaste naam voor het tijdschrift, naar een woord dat de bedoeling van het blad en van de Kring het best zou weergeven.

Zo kwam men terecht bij het Breese dialectwoord “Ezendröpke”, dat betekent de drupregen aan de rand van een dak zonder goot die op de grond langzaam zijn sporen nalaat.

 

Onze kring

Onze kring bestaat uit Bree met zijn 6 kerkdorpen :

  • Beek
  • Gerdingen
  • ’t Hasselt
  • Opitter
  • Tongerlo
  • Vostert

Voor verdere informatie, bekijk de volgende pagina’s!