Ons tijdschrift, “Het èzendröpke” verschijnt 2 maal per jaar en is te verkrijgen door een jaarlijkse storting van € 12 op rekening nummer BE43 4528 0880 4101 t.n.v  de Geschied- en Heemkundige Kring Groot-Bree.
Voor verzendingen per post bedraagt het abonnement € 17.

het ezendropke

het ezendropke

Ons nieuwste tijdschrift (nr 84) is inmiddels netjes aan huis bezorgd, en bevat weer boeiende artikels en foto’s :

 • Aan  onze  lezers
 • Onderweg van ’t Hasselt naar China  – Jaak Leyssen † 
 • Op de dansvloer in Tongerlo  –  Luc De Bruyne
 • Zo werd ik vlot 100 jaar – Jan Smeets †
 • De KAJ op de Vostert 50 jaar actief  –  Etienne Cordeel
 • Bree droomde van een ziekenhuis  –  Luc De Bruyne
 • Waar is toch die straatnaam gebleven? – Luc De Bruyne
 • Breeënaar Jacques Van Baelen, priester-dichter  –  Jo Corstjens
 • Naar Graven-Driek –  Freddy Jacobs
 • Maatschappij van Onderlingen Bijstand tegen sterfte onder het vee  –  Luc De Bruyne
 • Ons Brees dialect warm houden  –  Piet Stinckens
 • Overbrengen van krankzinnigen –  Luc De Bruyne
 • Onze reis naar Antwerpen –  Rina Reyskens
 • Uit de oude doos

De inhoudsopgave van onze vorige edities vindt u in deze index.