Ons tijdschrift, “Het èzendröpke” verschijnt 2 maal per jaar en is te verkrijgen door een jaarlijkse storting van € 12 op rekening nummer BE43 4528 0880 4101 t.n.v  de Geschied- en Heemkundige Kring Groot-Bree.
Voor verzendingen per post bedraagt het abonnement € 17.

het ezendropke

het ezendropke

Ons nieuwste tijdschrift (nr 85) is inmiddels netjes aan huis bezorgd, en bevat weer boeiende artikels en foto’s :

 • Aan  onze  lezers
 • Bree droomde van een ziekenhuis  – Luc De Bruyne 
 • De beenhouwerij J. Clijsters-Jansen  –  Wieske Clijsters
 • Onderweg van ’t Hasselt naar China – Jaak Leyssen †
 • Werken aan de Zuid-Willemsvaart te Beek  –  Luc De Bruyne
 • Zo werd ik vlot 100 jaar – Jan Smeets
 • Fotograaf Jan de Baan in Bree – Freddy Jacobs 
 • Dans- en amusementsorkest The Black Shanadows  –  Rina Reyskens
 • Hoe een burgemeester soms op zijn woorden moet letten –  Luc De Bruyne
 • “Mijn speelreisje naar Brussel”  –  Jan Clijsters †
 • Dên daag van mie-j vader  –  Albert Craeghs
 • Onze jaarlijkse reis –  Gerrit Hasendonckx
 • Uit de oude doos

De inhoudsopgave van onze vorige edities vindt u in deze index.