’t HASSELT

oude foto 't Hasselt

’t Hasselt is een gehucht en parochie in de stad Bree. Het telt ongeveer 320 inwoners en is gelegen langs de ’t Hasseltkiezel tussen Bree en Kinrooi. Het gehucht is al heel oud, er is al vanaf de 17de een schuttersgilde bekend onder de naam Compagnie van Sint-Pieter van ’t Hasselt. De ’t Hasseltkiezel vormt de kern van het oude gehucht Hasselt, dat voor het eerst werd vermeld in 1334 als Ghenenhasselt. Het gehucht behoorde tijden het Ancien Régime gedeeltelijk onder Bree en gedeeltelijk onder Gerdingen. De rechtlijnige ’t Hasseltkiezel dateert uit het derde kwart van de 19de eeuw. De oude verbinding van Bree met ’t Hasselt was de Roermonderbaan of Hasselterdijk, een secundaire verbindingsweg van de Romeinse heirbaan die vanuit Tongeren over Bilzen naar ’s Hertogenbosch liep.

 

't Hasselt

In 1919 kwam er een gemeenteschool die ondertussen is opgeheven. De parochiekerk, gewijd aan St.-Lutgardis, werd gebouwd in 1933 naar ontwerp van Karel Gessler in modern-gotische stijl. Vanaf 1943 werd ’t Hasselt een zelfstandige parochie.

In de loop van de 20ste eeuw is er aan beide zijden van de ’t Hasseltkiezel aan de Zuid-Willemsvaart heel wat industrie gekomen.