Ons tijdschrift, “Het èzendröpke” verschijnt 2 maal per jaar en is te verkrijgen door een jaarlijkse storting van € 12 op rekening nummer BE43 4528 0880 4101 t.n.v  de Geschied- en Heemkundige Kring Groot-Bree.
Voor verzendingen per post bedraagt het abonnement € 17.

het ezendropke

het ezendropke

Ons nieuwste tijdschrift (nr 83) is inmiddels netjes aan huis bezorgd, en bevat weer boeiende artikels en foto’s :

 • Aan  onze  lezers
 • Schadegevallen in Opitter tijdens de Tweede Wereldoorlog  –  Rombout Nijssen
 • Schoolleven in Beek omstreeks 1930  –  Luc De Bruyne
 • Gerdingen in rep en roer – Luc De Bruyne
 • Paul Windhausen, een gelegenheidschilder in Opitter  –  Freddy Jacobs
 • Zo vertelt iemand van bij ons hoe hij vlot 100 jaar werd  –  Jan Smeets
 • Onderweg van ’t Hasselt naar China – Jaak Leyssen †
 • Naar ’t Kinderheil  –  Luc De Bruyne
 • Dan mocht de beiaard spelen –  Luc De Bruyne
 • Denkend aan Jerome Wassenberg (1936-2023), een goed geïnspireerde dichter en bekwame natuurgids uit Bree  –  Jan Gerits
 • Onze jaarlijkse reis naar Antwerpen  –  Jo Corstjens
 • Uit de oude doos

De inhoudsopgave van onze vorige edities vindt u in deze index.